List

Hesaplama Teorisi (YL), Sürü Zekâsında Konum Güncelleme Stratejileri (Dr) derslerini almak isteyen arkadaşların benimle görüşmeleri gerekmektedir.

If you would like to be registered the courses (Theory of Computation or Position Update Strategies in Swarm Intelligence),  it is required that you should meet with me in my office in the department.